Gesproken column: Positiviteit en pro-activiteit

Gesproken column: Positiviteit en pro-activiteit

"Twee grote pijlers waarop Cleanfix is gebouwd zijn positiviteit en proactiviteit. Positiviteit is iets wat we allemaal kunnen gebruiken. En voor pro-activiteit proberen we ons sterk te maken door vakkennis te delen.”

Overig nieuws